skip to Main Content

Inleiding door onze directeur

Pas drie jaar oud, maar al lang geen baby meer die organisatie van ons. Midden in de maatschappij en zichtbaar voor heel veel Utrechters, gaat het bij ons gewoon over het leven zelf. Wonen, werken, leren, spelen. Altijd in verbinding met de directe omgeving, met mensen, dieren en natuur. Daarop raken wij nooit uitgekeken en nooit uitgeleerd. Succesvolle duurzame ontwikkeling vraagt grote, rigoureuze en vaak technische ingrepen. Allemaal noodzakelijk, maar kansloos zonder een breed en stevig draagvlak aan de basis van de samenleving en daar werken wij aan. Onophoudelijk.

Het effect van Utrecht Natuurlijk?

‘Utrecht Natuurlijk verrijkt je wereld’ staat in ons logo. Ik nodig je uit om ons jaarverslag nu eens te lezen met een andere bril, bij voorbeeld die van de economische waarde en sociale betekenis van groen. En bepaal zelf of en hoe wij en met ons vele Utrechters, vaak met kleine stapjes en relatief geringe financiële middelen in 2017 hebben bijgedragen aan:

– Groen en gezondheid
– Kennis over klimaatadaptatie
– Energietransitie
– Verbeteren biodiversiteit
– Verduurzamen van de voedselproductie
– Toerisme en recreatie
– Circulaire economie

Waar voor je geld!

Utrechters zijn de belangrijkste kapitaalverschaffers van Utrecht Natuurlijk. In 2017 telde Utrecht 347.574 inwoners. Per inwoner ging er in dat jaar € 11,22 belasting naar het werk en de locaties van Utrecht Natuurlijk. Per maand is dat bijna € 0,94.

Er werken 205 mensen bij ons, waarvan 45 in loondienst, 31 in onze flexibele schil en 129 vrijwilligers. Onze stadsboerderijen/educatiecentra en stadstuinen zijn 6 dagen per week gemiddeld 7 uur per dag geopend voor publiek.

Voor € 11,22 per jaar kan iedere Utrechter, wanneer hij of zij maar wil bij onze prachtige locaties op bezoek. Voor de toegang hoeft niet extra betaald te worden, ook niet door toeristen of bezoekers uit andere steden. Iedere leerling in het basisonderwijs kan deelnemen aan ons lesprogramma. Ook hiervoor geen extra kosten. Wij begeleiden mensen met duurzame initiatieven op hun weg naar succes zonder dat in rekening te brengen. Voor sommige andere activiteiten en diensten in ons rijkgeschakeerde programma vragen we wel een (kleine) vergoeding.

Van die € 11,22 gaat € 8,27 naar salarissen, vergoedingen en werkuitrusting van alle 205 medewerkers. Zij werken er iedere dag aan om natuur dichtbij iedere Utrechter te brengen. De resterende € 2,95 besteden we o.a. aan dieren, groenonderhoud, leermaterialen, communicatie-, voorlichtingsmateriaal, ondersteuning van duurzame initiatieven, huisvesting, administratie, ict.

Als je in ons jaarverslag leest wat Utrecht Natuurlijk doet voor de inwoners en de stad, dan leveren we de Utrechters goede ‘waar’ voor hun belastinggeld. We vragen hen ook regelmatig of ze tevreden zijn of tips voor ons hebben. We merken een toenemende behoefte aan diensten en producten die wij kunnen leveren. Met groot plezier staan we altijd ten dienste van de Utrechters.

Corrie Reijnhout, directeur

Back To Top