skip to Main Content

Steedes en Stadstuinen

Eilandsteede en Stadstuin Kanaalweg

Wijkleerbedrijf Terecht!

Eilandsteede is in september 2017 de samenwerking aangegaan met wijkleerbedrijf Terecht!, onderdeel van MBO Utrecht. Hiermee is voor studenten van verschillende studierichtingen een prachtige betekenisvolle stageplek gerealiseerd. Met de komst van Terecht! wordt Eilandsteede
samen met Reinaerde en Doenja Dienstverlening ondersteund en versterkt.

Groen doet goed

Met het zomerprogramma Groen doet goed op Eilandsteede konden kinderen wekelijks meedoen met een natuuractiviteit. Dit organiseerden we samen met vrijwilligers die tegelijkertijd begeleid werden zodat zij in de toekomst zelfstandig natuuractiviteiten kunnen organiseren.

Klimaatbestendige wijkaanpak Kanaleneiland

Eilandsteede werkte mee aan de klimaatbestendige wijkaanpak in Kanaleneiland. Samen met Mitros, de gemeente Utrecht, provincie Utrecht en de initiatiefgroep Klimaatbestendig Wonen is er een plan van aanpak geschreven dat een vervolg krijgt als de renovatie van de 10-hoogflats gaat
starten.

Specht in de speeltuin

In de speeltuin bij Eilandsteede heeft een specht gebroed. Wie weet komt hij volgend jaar weer. De plek houden we bewust geheim, zodat de spechten niet te veel gestoord worden.

Back To Top