skip to Main Content

Projecten

Alle projecten op een rij

Utrecht Natuurlijk acquireert voor extern gefinancierde projecten op het gebied van natuur en milieu-educatie/communicatie en bewonersondersteuning en voert ze uit. Extra inkomsten maken meer activiteiten en diensten voor Utrecht mogelijk. Projecten voeren we zoveel mogelijk uit met eigen mensen. Als er geen capaciteit beschikbaar is werken we samen met zzp-ers of andere organisaties. Utrecht Natuurlijk staat altijd garant voor de kwaliteit van de uitvoering.

ProjectOpdrachtResultaat
Monitoren hooilandbeheerMonitoren van verandering in vegetatie op een aantal vastgestelde plekken.Rapportage opgeleverd. Deze wordt gebruikt om het nieuwe maaibeheer door de gemeente te monitoren.
Groen doet goedIn opdracht van de provincie Utrecht in samenwerking met IVN en lokale actieve groepen kinderen stimuleren om meer buiten te spelen en de natuur in en om de stad te ontdekken.Met ruim 8 partners hebben we zeker 2000 kinderen bereikt, en en rond de stadsnatuur. NatuurWijs neemt daarvan een groot deel voor haar rekening met het programma Nu naar Buiten (1450 kinderen).
Schoon belonenUitvoeren van de pilot 'Schoon Belonen'. Een afvalproject voor basis- en voortgezet scholen in de wijken Overvecht, Hoograven, Lunetten en Leische Rijn in opdracht van de gemeente Utrecht. De scholen kunnen € 250,- krijgen van de gemeente als zij acties doen gericht op het opruimen van de openbare ruimte rond de school en € 2,50 per ingezamelde zak met op school ingezameld plastic, blik en drankverpakkingen.16 scholen hebben meegedaan met wisselend succes. Niet alle scholen hebben tot het einde toe meegedaan of een opruimactie in de buitenruimte uitgevoerd. Als pilot was het project succesvol omdat het wel heel veel praktijkervaring heeft opgeleverd over het opzetten en uitvoeren van afvalprojecten met scholen.
Vervolg monitoren GierzwaluwenWerving onder oude vrijwilligers en nieuwe vrijwilligers voor inventarisatie gierzwaluwbroedplekken. Coördinatie van het project. Organisatie startavond en afsluitende avond voor vrijwilligers en natuurcollege voor bewoners.64 vrijwilligers en de opstart van Griftsteede natuurcolleges.
Schoon belonen sportclubsUitvoeren van een opruimactie met leden van sportclubs in Leidsche Rijn in opdracht van de Vereniging Sport Utrecht.Met twee clubs is een opruimactie gehouden in het Maximapark.
ASR scholenchallenge basisschool VleuterweideOBS Vleuterweide heeft de ASR scholenchallenge gewonnen. Wij hebben de school geholpen bij het invoeren van watereducatie en waterbesparende maatregelen.Lesmateriaal over water, gastlessen over water en waterbesparing, waterbesparende kranen en douches.
StadssafariNaar aanleiding van de filmpremiere van "de Wilde Stad". In samenwerking met de Dierenbescherming hebben wij een Stadssafari voor gezinnen ontwikkeld.Deze safari is uitgevoerd in september.
Vervolg peutermoestuintjesIn opdracht van Spelenderwijs Utrecht zorgen voor moestuinbakken, grond, zaai- en plantgoed zodat er met nog meer kinderen getuinierd kan worden.Op 12 locaties zijn in totaal 23 moestuinbakken met bijbehorende materialen geleverd.
Zomerschool lokale jeugdbegeleidersOpleiden jeugdbegeleiders voor natuuractiviteiten8 vrijwilligers zijn opgeleid en zij hebben in de zomervakantie elke week een natuuractiviteit verzorgd rond stadsboerderij Eilandsteede.
Organisatie startbijeenkomst operatie SteenbreekOrganiseer in opdracht van de gemeente Utrecht een startbijeenkomst voor "Operatie Steenbreek" om zoveel mogelijk Utrechters en Utrechtse organisaties te betrekken bij het ontstenen van de stad.Op 21 september was deze bijeenkomst in het Stadskantoor. 56 Utrechters hadden zich aangemeld. 7 organisaties of personen hielden een pitch mbt dit onderwerp.
Ondersteuning opentuinendagInformeer de bezoekers van de opentuinendag op 1 juli over het tegengaan van wateroverlast in de tuinen. Dit deden we in opdracht van de gemeente Utrecht.Samen met de HDSR hadden we een informatiekraam in de tuin van de Volksuniversiteit. Diverse bezoekers waren geïnteresseerd over hoe wateroverlast tegen te gaan is.
WaterappOntwikkel een app in samenwerking met ingenieursbureau Tauw tbv wateronderzoek door leerlingen van het basisonderwijs.De app is pas in het voorjaar van 2018 gereed. Dan zullen we deze inzetten tbv onze leskist (W)onderwater.
StadsnatuurconferentieIn opdracht van de gemeente Utrecht hebben wij meegewerkt aan de organisatie van de Stadsnatuurconferentie.Op 9 december waren er zo'n 100 zelfbeheerders te gast bij deze conferentie waar verschillende masterclasses aangeboden werden. Daarnaast was er nog meer dan genoeg tijd om bij het vuur te zitten en uit te wisselen met andere zelfbeheerders uit de stad.
Back To Top