skip to Main Content

Onderwijs

Utrecht Natuurlijk biedt de Utrechtse basisscholen een natuur- en milieueducatie programma aan
dat bestaat uit 48 verschillende lessen en lesprojecten. Onze lesprogramma’s zijn concreet en compact waardoor leerkrachten er snel mee aan de slag kunnen. Ook hebben ze een Utrechtse invalshoek. In 2017 deden 26.142 leerlingen in 1.047 groepen minstens één unieke natuurervaring op tijdens een boerderij- of tuinles. Dit vond plaats op één van onze locaties of op school met een levend
materiaalproject of een leskist van Utrecht Natuurlijk. Sommige leerlingen deden mee aan verschillende lessen en projecten. In totaal hebben we in 2017 1.737 keer lesproducten aangeboden. Wij streven ernaar om in 2019 90% van de Utrechtse basisschool leerlingen in hun basisschoolperiode ten minste éénmaal te
bereiken.

Aangeboden productDeelnemende groepen schooljaar 2016-2017
Doe-het-zelf projecten
2. Kom eens uit je huisje (groep 1-2)25
1. Keuzekisten digitaal (groep 7-8)2
4. Duiven in de stad (groep 6-8)0
3. Wildernis op straat (groep 3-4)6
0. Lesbrief Drinkwatereducatie (groep 1-8)14
5. Wetenschap in een wc-rol6
00. Kinderquiz Ecologische voetafdruk2
1f. Hoe komt een boom het jaar door? (groep 3-4)11
Natuurlijk gelukkig (groep 7-8)3
Technieken uit de natuur, Biomimicry op het schoolplein (groep 5-8)5
Materiaalprojecten
1a. Tuinieren bij school (groep 1-8)82
1c. Liesje bloeit vlijtig (groep 1-2)155
1i. Rupsen voor en vlinders na (groep 5-6)94
1g. Kiemen, groeien, bloeien (groep 5-6)10
1h. Jungle op je tafel (groep 5-6)28
1d. Champignons binnenste buiten (groep 1-2)93
1e. Knollen, bollen, bloemen en soep (groep 3-4)50
1j. Water om te drinken (groep 5-6)12
1b. Een pompoen, wat kun je er allemaal mee doen? (groep 1-8)97
1k. Expeditie Moendoes6
Lessen
1a. Op de tuin: Kabouter Stadswerk (groep 1-2)65
1b. Op de tuin: Tuinverkenners (groep 3-4)34
1c. Op de tuin: Groene Vingers (groep 5-8)34
1d. Op de tuin: Proef de Herfst (groep 5-8)8
1e. Op de tuin: Donkere gangen (groep 3-4)45
1f. Op de tuin: Vliegend volk (groep 6-8)38
2a. Op de boerderij: Beestenboerderij (groep 1-2)197
2b. Op de boerderij: Veer en Vacht (groep 3-4)60
2d. Op de boerderij: Kaas maken (groep 5-8)66
2e. Op de boerderij: Werken op de boerderij (groep 5-8)54
3a. Op de boerderij en de tuin: Overleven in de winter (ook voor Warme Truiendag) (groep 5-8)22
3b. Op de boerderij: Winterverhalen11
4a. Op locatie: Natuursprong5
4b. Op locatie: Boomfeestdag6
Special: Dag van de Duurzaamheid (groep 5-8)3
Leskisten
1a. Eigen lijf /Ander lijf (groep 1-4)40
1b. Eigen lijf / Ander lijf (groep 5-8)29
1c. Vogels (groep 1-8)19
1d. (w)onderwaterwereld (groep 1-8)19
1e. Weer & Klimaat (groep 1-8)29
1f. Bomen, bos, hout en papier (groep 1-8)15
1g. Smaaklessen (groep 1-8)27
2c. Zwerfafval - Doe ff gewoon, houd je buurt schoon (groep 5-8)14
2d. Energiek (duurzame energie en energiebesparing) (groep 7-8)8
2e. Energieke klas (diverse metingen en binnenklimaat klaslokaal) (groep 7-8)2
2f. De Zaak X (over kringlopen) (groep 7-8)4
2g. Sarah«s Wereld (duurzaamheid) (groep 7-8)1
Totaal1556

Global Goals

Kringlopen, ontdekken en het leren waarderen van de eigen (levende) omgeving staan centraal in al onze lesproducten. Kinderen maakten hiermee op verschillende manieren kennis met duurzaamheid. Ons educatieprogramma vormde zo een uitvoeringsmiddel voor (educatie over een aantal van) de Global Goals.

Nieuw

In 2017 maakten we bij de hernieuwde les Werken op de Boerderij (voorheen Dierverzorgen) een eigen filmpje, de les Overleven in de Winter kreeg een nieuwe biomimicry invalshoek en we ontwikkelden de Junior Klimaattocht waarbij leerlingen kijken hoe zijzelf energie kunnen besparen. Met de Kinderquiz Ecologische Voetafdruk onderzochten kinderen zelf hun impact op de aarde. De
producten blijven we inzetten in de volgende jaren.

Onderzoekend leren

Samen met stagiaires van de Universiteit Utrecht maakten we de gloednieuwe leskist Ontdekken &
Onderzoeken. Een uniek product waarbij een didactiek centraal staat in plaats van een inhoudelijk thema. Onderzoekend leren is een belangrijke didactiek binnen het 21ste-eeuwse leren, een recente ontwikkeling binnen het basisonderwijs. De leskist sluit daarom goed aan bij de vraag van
scholen.

Partners en ‘Buren’-programma’s

Via het Partnerprogramma werkten we samen met de landelijke campagne Jong Leren Eten en Het
Voetafdrukavontuur. Het vernieuwde Natuurwijs-programma ‘Nu naar buiten’ was dit jaar een groot succes.

Nieuwe ‘Buren’ waren dit jaar Wonderwel, een vrolijke inwijding in duurzaamheid, en Het Vogelnest
in Amelisweerd. De ‘Buren’ bieden in en rond de stad aanvullende programma’s op het gebied van
natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie. Zij liften mee op de naamsbekendheid van Utrecht Natuurlijk en op de goede contacten die wij al jaren hebben met de basisscholen in Utrecht.

Marnixacademie

Op de Dag van de Duurzaamheid verzorgden we een deel van het programma op de Marnixacademie. Alle leerjaren van deze pabo-opleiding maakten in een vast curriculum gebruik van Utrecht Natuurlijk locaties en Utrecht Natuurlijk educatieprogramma’s . Op een stralende dag in juni kwamen leerkrachten uit Utrecht naar onze locatie Griftsteede om zelf onze onderwijsmethodieken te ervaren. Een groot aantal samenwerkingspartners kregen daarbij de gelegenheid zich te presenteren.

Back To Top