skip to Main Content

Ondersteuning

Utrecht Natuurlijk helpt bewoners met het waarmaken van hun dromen over natuur, milieu of duurzaamheid. In iedere wijk is een wijkadviseur die de bewoners hulp biedt bij het opzetten van hun initiatief.

Is geld het probleem? Dan biedt een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Initiatieven Duurzame Ontwikkeling (SIDO) soms een oplossing. In totaal zijn in 2017 negen projecten uit de stad ondersteund met de SIDO-regeling, voor een totaalbedrag van € 91.276,40. Bekijk al deze projecten hier.

Hieronder twee van die projecten:

Common Ground Two is een groepstuin van en met vluchtelingen in Utrecht West. Het project heeft plaats gevonden vanaf begin april tot eind oktober 2017 op Stadstuin Kanaalweg van Utrecht Natuurlijk. Mensen met een achtergrond als vluchteling, die zich in Wijk West hebben mogen vestigen, wonen doorgaans in het lagere segment van de sociale woningbouw; klein behuisd, weinig eigen buitenruimte en deels onzichtbaar in de wijk. De tuin van Common Ground voorzag in een behoefte aan recreatie, buiten en groen. In een beschutte omgeving in een tuin aan de rand van wijk West verbouwden en oogstten ze groenten en kruiden en kweekten ze bloemen.

Markt om de Hoek is als pioniersinitiatief in 2017 verder gegaan om een vaste ontmoetingsplek te creëren in Park Oosterspoorbaan. Er zijn in 2017 vier markten georganiseerd in samenwerking met diverse lokale partners om het draagvlak van de markt en Park Oosterspoorbaan nog verder te vergroten. Met de markt werden mensen uit diverse wijken verbonden, werden buurtbewoners geactiveerd tot deelnemen aan activiteiten in de eigen wijk en werden bewoners en bezoekers gemotiveerd tot het kopen van lokale, duurzame producten. Ook is er een platform gecreëerd voor alle Oosterspoorbaan initiatieven om zich te kunnen presenteren en om samen te werken. Daarnaast is er een goede basis gelegd om de markt op grotere schaal of in andere wijken te kunnen organiseren.

Back To Top